Home Kinderen opvangen

Veilig verzekeren:

logo qshops

logo geschilonline


Kinderen opvangen bij een gastouder | Gastouderverzekering.nl

Gastouders die kinderen opvangen

In dit geval breng je je kind naar het huis van de zogenaamde gastouders. Gastouders hebben vaak meerdere kinderen, ook wel mét hun eigen, zodat ze samen kunnen spelen.

Een enorm voordeel is dat gastouders veel flexibeler zijn voor wat betreft de tijden van brengen en ophalen.

Nadelen van gastouders kunnen zijn:

 • De opvang is niet gediplomeerd
 • Het is vaak maar een gok om de kwaliteit van gastouders in te schatten
 • Er zijn geen derden in het spel bij wie je navraag kunt doen over hoe e.e.a. verloopt
 • Gastouders kunnen ook wel eens uitvallen vanwege ziekte of vakantie

Beoordeel uw gastouder

Criteria op basis waarvan je gastouders kunt beoordelen:

 • Hun opvoedkundig inzicht
 • Wordt er gerookt of niet
 • Reisafstand
 • Huisdieren of niet
 • Hygiëne

Kinderdagverblijf

De leiding van een kinderdagverblijf bestaat ut professionele werknemers. De crèche is bedoeld voor de opvang van kinderen van 0-4 jaar. Openingstijden sluiten normaliter prima aan bij normale werktijden. Zo kun je je kind erheen brengen wanneer je naar je werk gaat en ophalen wanneer je weer naar huis gaat, wat een enorm voordeel is, omdat er verder niets geregeld hoeft te worden. Weinig stress dus. Wat ouders er ook prettig aan vinden is dat kinderen op de crèche sociale contacten opbouwen met andere kinderen.

Nadelen van een kinderdagverblijf kunnen zijn:

 • Heeft je kind een besmettelijke ziekte dan kan het er niet terecht.
 • Je kind zal statistisch gezien vaker ziektes oplopen vanwege het contact met de andere kinderen, want een besmetting is niet altijd te ontlopen.
 • De openingstijden kunnen weer ongunstig uitpakken in geval ouders moeten overwerken.

Oppas aan huis

Je kunt bij jou thuis een oppas regelen. Het grote voordeel hiervan is dat je je kind in zijn eigen omgeving laat. Bovendien hoef je het nooit weg te brengen en op te halen. De tijden kun je zelf regelen met de oppas. Als je goed zoekt, kun je deze vorm van oppas soms behoorlijk goedkoop regelen.

Nadeel van een oppas aan huis kan zijn:

 • Meestal is dit een goede bekende, zoals een oma of een familielid, of het wordt er één. Er is of ontstaat zo mogelijk een hechte band.

Peuterspeelzaal

De leiding van een peuterspeelzaal is gediplomeerd. De peuterspeelzaal is bedoeld voor de opvang van kinderen van 2-4 jaar en blijft gewoonlijk bij 2 dagdelen per week. Je kunt een kind bij een peuterspeelzaal onderbrengen terwijl je misschien tevens gebruik maakt van andere mogelijkheden, zoals je oppas aan huis. Bij peuterspeelzalen heeft men vaak lange wachtlijsten, wacht dus niet te lang met opgeven.

Nadeel van een peuterspeelzaal kan zijn:

 • Gesloten tijdens alle vakanties.

Buitenschoolse opvang

Dit houdt in: de opvang van kinderen die naar de basisschool gaan, buiten de schooltijden om. De openingstijden zijn helemaal afgestemd op de schooltijden. Er bestaat zowel voor- als naschoolse opvang. De leiding is gediplomeerd. Ook tijdens vakanties kan je kind daar terecht. Bij deze opvang moet je ook rekenen op lange wachtlijsten, omdat er een groot tekort aan is.

Je kind kan tijdens de opvanguren gewoon zijn huiswerk maken of spelen, onder begeleiding. De groepen kunnen wat de samenstelling betreft behoorlijk verschillend zijn.

Nadeel van buitenschoolse opvang kan zijn:

 • Je kind kan zich qua vrijheid en privacy beperkt voelen.
 


Over Gastouderverzekering.nl | Contact | Inloggen | Disclaimer | Privacy Policy
© 2007 - 2021 | Gastouder Verzekering | Voor gastouder en bij kinderopvang