Home Subsidie voor gastouder opvang

Veilig verzekeren:

logo qshops

logo geschilonline


Subsidie voor gastouder opvang | Gastouder Verzekering | Voor gastouder en bij kinderopvang

Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst

Als u een gastouder inschakelt, dan kan het zijn dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Deze subsidie voor gastouderopvang wordt gegeven door de overheid.

Uw gastouder moet aan strenge regels voldoen, voordat u recht heeft op deze subsidie voor gastouder opvang.

Als u de subsidie voor gastouderopvang aanvraagt, wordt dit gebaseerd op uw inkomen en op het gemiddelde aantal uren dat u per jaar afneemt. Aan het einde van het jaar komt er een verrekening. Het gastouderbureau stuurt u dan een jaaropgave van het aantal afgenomen uren en dit stuurt u door naar de belastingdienst.

Regels gastouder voor subsidie kinderopvang

Als u recht wilt hebben op kinderopvangtoeslag, dan moet de gastouder van uw keuze voldoen aan een aantal strenge regels. Dit is om de professionele opvang te waarborgen. Deze regels zijn in 2011 als volgt:

  • De gastouder moet in het bezit zijn van een geldig diploma. Bijvoorbeeld helpende/ welzijn
  • De gastouder moet in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma, speciaal gericht op kinderen
  • De gastouder moet een verklaring omtrent gedrag van haarzelf en eventuele (volwassen) huisgenoten kunnen overleggen
  • Het huis van de gastouder moet aan strenge veiligheid en brandveilige eisen voldoen. De GGD komt dit jaarlijks controleren bij de gastouder thuis

Als een gastouder aan bovenstaande eisen voldoet wordt ze ingeschreven in het landelijk register voor kinderopvang. Als uw gastouder in dit register staat, heeft u recht op de subsidie vanuit de overheid. Hou er rekening mee dat lang niet alle gastouders alle diploma’s hebben.

 


Over Gastouderverzekering.nl | Contact | Inloggen | Disclaimer | Privacy Policy
© 2007 - 2021 | Gastouder Verzekering | Voor gastouder en bij kinderopvang